България

Националната комисия за корпоративно управление иска оттегляне на поредния опит да се посегне на така наречените "спящи акции"

Автор
ДАНИЕЛА ПЕЕВА – АДВИБ

Националната комисия за корпоративно управление е изпратила писмо до Министъра на финансите на Р. България – г-н Владислав Горанов, относно така наречения „Законопроект за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени от Централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар”АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13 май 2020 година”. Поради изкючителната значимост на темата, публикуваме писмото изцяло и без каквито и да е редакционна намеса.

Влошаването на публичните финанси на редица страни от ЕС увеличава уязвимостта при кризи

Автор
Д-р Мартин Димитров

Стратегията на България е да запази валутния борд до приемането на еврото. Поради различни причини, приемането на България в ERM 2 се отложи. Това е подходящо време за провеждането на дискусия за ползите и рисковете от планираната евроизация. Първите анализи по темата започват още в началото на новия век. (Виж например – Йонкова. А, Богданов .Л, Станчев. К, Стоев. Г и Димитров. М, Сборник – „Размисли за валутния режим: поуки от историята и перспективи”, 2002, стр. 6-27).

Линда Ауанис и България като втори дом

Автор
КАТЯ ДИМИТРОВА

Линда Ауанис е председател на Съвета на жените бежанки в България. Родена е в Ирак, там завършва и своето образование. През 1994 година идва в България. През 2002 година, след много трудности в живота си на бежанка, тя основава Съвета на жените бежанки в България и започва активно да подкрепя хора, принудени да търсят нов, по-добър живот в чужда страна. Линда е вдъхновяващ пример на сила на духа, упоритост и успех.В България е изградила дом, за какъвто е мечтала от години, а наред с това работи и по жизнено важни за обществото каузи.

Работодатели и синдикати: Изразяваме пълната си подкрепа за всички необходими стъпки за иницииране на процедурите за присъединяване на България към ERM ІІ до края на месец април 2020 г. *

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Декларация на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България

По повод изразената готовност на Министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов, за иницииране на процедурата за кандидатстване на Р България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) до края на месец април 2020 г.,

национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите в България изразяват следната позиция:

Какъв е редът за отсрочване на задължения към банките?

Автор
АББ

Съобщение до медиите от Управителния съвет на Асоциацията на банките в България във връзка с Ред за отсрочване на задължения

Компанията ВИТТЕ Аутомотив България продължава работа с драконови мерки срещу COVID-19

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Въпреки спиранията на повечето автомобилни производства в Европа и намалените поръчки, „ВИТТЕ Аутомотив България” продължава да работи, като прави всичко възможно, за да се адаптира към трудната ситуация, като отделя максимално внимание на сигурността и безопасността на своите високвалифицирани работници и служители. Компанията ще направи всичко възможно да запази своите служители, като ще приложи всички мерки, предложени от държавните органи в условията на изънредно положение.

Дългоочакваната Великденска добавка за пенсионерите – този път трябва да похвалим правителството

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

Този коментар не е проправителствена пропаганда. Тук просто се размишлява над въпроса, дали Великденската добавка можаше и да се размине на пенсионерите. Можеше и още как ... но да започнем с голия факт.

На заседание от 25.03.2020 г. на Министерския съвет бе взето решение да бъде изплатена добавка в размер на 40 лева към пенсиите за месец април по случай Великденските празници.

Тя ще бъде получена от 1 246 000 пенсионери. 

Да спрем връщането към икономически и политически зими, които вече сме преживявали

Автор
ТЕОДОР ДЕЧЕВ

Днес, 22 март 2020 година, Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отправи  предложение за упражняване на правото на Президента за налагане на частично вето върху § 12а. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на Република България на 20 март 2020 г.