В Грузия планират да създадат компания – оператор на пазара на природния газ

В Грузия планират да създадат компания – оператор на пазара на природния газ

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Директорът на секретариата на Енергийната общност – Янез Копач е отбелязал, че Грузия е преминала на следващия етап от развитието на пазара на електроенергия, така както е предвидено в Концепцията на пазара на електроенергия, утвърден през месец април 2020 година.

Снимка: Енергийна общност

2021 година е особено важна за газовия сектор на Грузия е заявил директорът на секретариата на Енергийната общност – Янез Копач.

„Концепцията за пазара на природния газа беше утвърдена в началото на септември 2021 година. За съжаление, операторът на газопреносната система не премина успешно през сертификационния процес, но се надявам, че в най-близко време недостатъците ще бъдат отстранени и този процес ще бъде приключен. Също така, през септември – октомври 2021 година се планира създаване на компания – оператор на пазара на природния газ”, е отбелязал той.

Според  думите му, дотолкова, доколкото всички тези процеси са част от една и съща верига, няхното последователно и своевременно осъществяване е много важно.

„Грузинската енергийна борса беше създадена през 2020 година и в момента се намира в режим на синхронно изпитване, заедно с оператора на пазара на баллансиращи и спомагателни услуги. Почасовата търговия на пазара на електроенергия „ден напред”, а също така на пазара на балансиращите и спомагателните услуги ще започне от 01 януари 2022 година (първоночално се планираше да се започне от 01 юли 2021 година”, е казал Янез Копач.

Той е отбелязал, че Грузия е преминала на следващия етап от развитието на пазара на електроенергия, така както е предвидено в Концепцията на пазара на електроенергия, утвърден през месец април 2020 година.

„От 01 януари 2021 година в Грузия е прекратена работата на всички ВЕЦ с мощност по-малка от 50 мегавата. От 01 юли 2021 година на свободния пазар излязоха големи потребители със средно потребление, по-голямо от 0,4 милиона киловатчаса на месец, включени към напрежение 35 – 110 киловолта”, добавил е Янез Копач.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3493021.html