ЖИВОТНОВЪДСТВО

Азербайджан и Великобритания подписаха меморандум в областта на развитието на животновъдството

Автор
КЯМРАН ХАСЪМОВ

Дружеството с ограничена отговорност „Азершекер“ и британската компания „Genus ABS Global“ подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество.

Според Агенцията за развитие на икономическите зони на Азербайджан, целта на меморандума е развитието на животновъдната индустрия в Азербайджан, създаването на млечно-месни ферми с конкурентоспособност и експортен потенциал.

На частния сектор в Азербайджан се падат до 85 на сто от БВП

Автор
ЕЛДАР ДЖАНАШВИЛИ

Делът на частния сектор в Брутния вътрешен продукт (БВП) на Азербайджан достигна 84 процента, като в частния сектор работят 76 процента от заетите.

Subscribe to ЖИВОТНОВЪДСТВО