ЗЛАТО

„Златните инвеститори“ побягнаха от Армения

Автор
НУРАНИ

Изразът „икономическа цена на войната“, отдавна никого не шокира. Агресията на Армения срещу Азербайджан не прави изключение. При това, болезнената икономическа цена се падна да плати самата Армения.

“Anglo Asian Mining” за геолого-проучвателните работи в Азербайджан

Автор
ЕЛДАР ДЖАНАШВИЛИ

Златодобивната компания “Anglo Asian Mining” PLC, работеща в Азербайджан, е предоставила на новинарската агенция “Trend” обощени данни за своята геологопроучвателна дейност за третото тримесечие на 2019 година за нейните договорени зони за проучване – Гедабек, Гоша, Ордубад и другаде.