АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Според Министъра на икономиката на Азербайджан, инвестициите на Ислямската банка за развитие в страната са около един милиард американски долара

Автор
ЗЕЙНИ ДЖАФАРОВ

Инвестициите на Ислямската банка за развитие (ИБР) в икономиката на Азербайджан възлизат на около един милиард американски долара, вложени в рамките на 18 проекта.

За това е заявил министърът на икономиката на Азербайджан – Михаил Джаббаров по време на среща с президента на групата на Ислямската банка за развитие (ИБР) – Бендер Хаджар.

Според министъра, Азербайджан високо цени поддръжката на банката, оказвана в сферата на развитието на частния сектор.