АЛМАТИНСКА ТЕЦ

Казахстански енергиен холдинг ще разширява сътрудничеството си с международните финансови институции

Автор:
МАРИЯНА АХМЕДОВА

Акционерното дружество „Самрук-Енерго“, представляващо най-големия казахстански енергиен холдинг, планира да разшири сътрудничеството си с международните финансови институции.

Subscribe to АЛМАТИНСКА ТЕЦ