АНДОРА

Азербайджан и Андора ще подпишат меморандум за развитието на зимния туризъм

Автор
КЯМРАН ХАСЪМОВ

Азербайджан и Андора обсъдиха действията си около подписването на меморандум за разбирателство между държавните им институции отговарящи за развитието на зимния туризъм.

Както съобщава Държавната агенция на Азербайджан по туризма, този въпрос е бил обсъден в рамките на работното посещение на председателя на ведомството – Фуад Нагиев в Испания и Андора.

Subscribe to АНДОРА