Азербайджан разширява сътрудничеството си с американски венчърен фонд

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Азербайджан разширява сътрудничеството си с американски венчърен фонд

Регионалната директорка на компанията „500 Startups“ – Ариане Дилтс е обсъдила мерките, които служба ASAN предприема в посока на формирането на инфраструктурата и иновационната екосистема в Азербайджан с Председателя на Държавната агенция по обслужването на гражданите и социалните иновации (служба ASAN) при Президента на Азербайджан. Били са засегнати и въпроси, свързани с поетапното осъществуване на програмата „Azerbaijan 500 ASAN Startup Program“

Снимка: „500 Startups“

Улви Мехтиев - председател на Държавната агенция по обслужването на гражданите и социалните иновации (служба ASAN) при Президента на Азербайджан се е срещнал с регионалния директор на компанията „500 Startups“ – Ариане Дилтс.

Както са съобщили от Агенцията, двете страни са обсъдили мерките, които служба ASAN предприема в посока на формирането на инфраструктурата и иновационната екосистема в Азербайджан.

Освен това са били засегнати въпроси, свързани с поетапното осъществуване на програмата „Azerbaijan 500 ASAN Startup Program“.

От Агенцията също така са съобщили, че двете страни за разменили мнения за развитието на по-нататъшното сътрудничество в областта на разширяването на иновациите и развитието на „стартъп средата“ в Азербайджан.

Трябва да се отбележи, че в рамките на програмата, която ще пордължи шест месеца, ще се проведат много онлайн и офлайн мероприятия.

През месец ноември 2020 година, между служба ASAN и американския венчърен фонд и стартъп акселератор (ускорител) „500 Stratups“ беше подписан меморандум за сътрудничество в областта на развитието на стартиращите предприятия в Азербайджан.

Източник: https://www.trend.az/business/it/3401246.html