ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Възможностите на Азербайджан за транзитен превоз, могат да направят територията му алтернатива на Суецкия канал

Автор
EЛНУР БАГИШЕВ

Транзитните възможности на Азербайджан, могат да направят от територията му алтернатива на Суецкия канал.

Това е заявил на 18 ноември 2021 година (четвъртък), управляващият директор на Транзитния офис на Организацията за автомобилни пътища и превози на Иран – Джавад Хедаяти.

Според него, Иран може да използва територията на Азербайджан за излаз към Русия, страните от Кавказкия регион и към Черноморския регион.

Азербайджан приветства стратегията и перспективите на по-нататъшното развитие на ТРАСЕКА

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Министерството на транспорта, съобщенията и високите технологии на Азербайджан приветства активното взаимодействие на ведомствата при осъществяването на инициативите по по-нататъшното развитие на коридора ТРАСЕКА. (Transport Corridor Europe Caucasus Asia – TRACECA е програма, която стартира през месец май 1993 година на конференция в Брюксел с участието на пет средноазиатски републики и три кавказки републики – оригиналните осем TRACECA страни, бел. ред.).