ХЮСЕИН ХЮСЕИНОВ

България ще получи 440 милиона кубически метра газ от Азербайджан до края на годината

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

България ще получи 440 милиона кубически метра природен газ от Азербайджан от юли до декември 2022 година, е съобщил посланикът на Азербайзжан в България – НПр. Г-н Хюсеин Хюсеинов.