КОМОТИНИ

ICGB с разрешение за пренос на природен газ

Автор
ДИАНА ЗАЙКОВА

Националните енергийни регулатори на Гърция и България одобриха промени в Мрежовия и Тарифния кодекси на ICGB ден преди старта на търговска експлоатация на интерконектора.

Независимият преносен оператор ICGB получи разрешение за пренос на природен газ. Ден преди началото на търговска експлоатация на интерконектора Гърция-Българя, Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие Решение за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност по пренос на природен газ от ICGB.

България ще получи 440 милиона кубически метра газ от Азербайджан до края на годината

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

България ще получи 440 милиона кубически метра природен газ от Азербайджан от юли до декември 2022 година, е съобщил посланикът на Азербайзжан в България – НПр. Г-н Хюсеин Хюсеинов.

Subscribe to КОМОТИНИ