АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕКАРЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Анотация

Настоящата монография представлява задълбочено изследване на административнонаказателната отговорност на лекарите при нарушаване правата на пациентите.
Лекарската професия безспорно може да бъде определена като една от може би най-хуманните професии. Това е така, защото на лекарите ежедневно им се налага при осъществяване на лечебна дейност да спасяват човешки животи. Въпреки това не са малко случаите когато останали недоволни в някаква степен пациенти, техни близки или компетентни държавни органи предприемат действия по ангажиране на тяхната отговорност.