НОВИТЕ ХОРИЗОНТИ НА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Анотация

Може ли невидимата ръка на пазара да стане причина за правене на добро? Живеем във време, когато демонизирането на пазарните сили и призивите за засилване на регулациите отново стават по-силни, а старите им рецепти, отпечатани на нова хартия или пък разпространявани в огромни количества чрез социалните мрежи, се представят за актуални. 
До голяма степен вината за това е в тези безотговорни фактори и бизнес прослойки, които детонираха световната финансово-икономическа криза преди почти десет години. И наистина тогавашните действия на компаниите, които пуснаха на воля джина на ипотечната криза, биха могли да бъдат определени без съмнение като безотговорни. Корпоративно безотговорни, национално безотговорни и глобално безотговорни. В това няма съмнение.