ШУША ИСТОРИЧЕСКА И КУЛТУРНА СТОЛИЦА НА АЗЕРБАЙДЖАН

Анотация

Шуша е столицата на Карабахското ханство от 1752 до 1840 г. Карабахското ханство e създадено през 1748 г. на историческите азербайджански земи и е разположено в югоизточната част на планинската система Малък Кавказ. Основателят на Карабахското ханство Панахали хан Джаваншир е един от видните държавници на Азербайджан. Карабахският хан Панахали хан е от клона Сариджанли на рода Джаваншири – един от древните обитатели на Карабах. След създаването на ханство през XVIII век лидерите на клона Сариджанли от рода Джаваншири стават известни като Сариджанли-Джаваншири.

След обявяването на Карабахското ханство за независима държава основната задача е да се постигне неговото укрепване и едно от първите действия на Панахали хан в тази област става завръщането на изгоненото от Карабах тюркско население – родовете Джаваншири, Отузики и Кабирли, в родната им земя. По това време Панахали хан Сариджанли-Джаваншир смята за необходимо построяването на стратегически важни отбранителни крепости. Една от първите стъпки в тази област е изграждането на крепостта Баят, която е свързана с названието баяти – древно тюркско племе на Азербайджан.

На 2 януари 1748 г. Панахали хан Джаваншир полага основите на замъка Баят – първата столица на ханството, разположена в района на Кабирли, близо до Агджабади, където той събира цялото си семейство, роднините и главите на рода Баят. Също така много хора и занаятчии от областите Тебриз и Ардабил, които чуват за напредъка на Панахали хан, се преселват в крепостта Баят със семействата си.

Неуспешният поход на Шекинския хан Хаджи Челеби хан в Карабах срещу Баят през 1748 г. изиграва важна роля за признаването на Панахали хан като „владетел на Карабах“ и кара всички тюркски племена, живеещи в Карабах, да се подчинят на Панахали хан без борба. В същото време битката при Баят разкрива, че тази крепост не е готова да бъде подложена на бъдещи исторически изпитания. Следователно възниква голяма нужда от изграждането на нова крепост. Освен това слабата стратегическа позиция на крепостта Баят и горещият климат не позволяват голяма военна сила да се задържа там за дълго време. Поради тази причина Панахали хан започва строителни работи в близост до известния Шахбулаг („Извор на шаха“), намиращ се на 10 км от Агдам, и го превръща в малък град крепост.

Според историци Панахали хан премества резиденцията си от крепостта Баят в крепостта Шахбулаг през 50-те години на XVIII век. През 1749 – 1750 г. в местността Тарнакют, близо до Шахбулаг, в източен архитектурен стил, характерен за средновековните замъци, от местни строителни материали, вар и планински камъни е построена известната крепост Шахбулаг. Тъй като комплексът навремето има силна защита, той е наричан „гъфъл“ („ключалка“). Според някои исторически извори предишното име на извора в местността, където е построен дворцовият комплекс на хана, е Килид-гъфъл и като погледнем плана и структурата на дворцовия комплекс, можем да забележим използването в него на елементи, напомнящи ключалка. В комплекса има и жилищни постройки, пазарен площад, хамам и джамия.

Две години след построяването му близо до защитните стени се разполага дворецът на Карабахския хан. По план крепостта има правоъгълна форма и е оградена със защитни стени, кръгли и полуцилиндрични наблюдателни кули. Височината на стените на замъка е 7 м, а височината на кулите – 8,5 м. Входът на комплекса е разположен в центъра на източната стена, а в северозападната част на крепостта, близо до извора, е построена не много голямата джамия Шахбулаг, състояща се от малка молитвена зала.

Според изследователите архитектурният стил на крепостта Шахбулаг оказва значително влияние върху изграждането на редица сгради, построени в Карабахското ханство, включително и при изграждането на центъра на Карабах – Шуша. Шушинската крепост почти повтаря особеностите на крепостта Шахбулаг по отношение на архитектурно планиране и структура на всички вътрешни постройки в крепостта. Тя е построена на непроходимо, недостъпно място, което не позволява дори на най-силния враг да я обсади.

Нова, по-сигурна, столица се разполага на 1500 – 1600 м надморска височина, заобиколена от стръмни скали и напомняща непревземаема крепост. Според исторически източници изграждането на крепостта започва през 1750 г., а изграждането на крепостните стени продължава и през следващите години на същия век. През 1752 г. Карабахският хан Панахали хан обявява Шуша за столица, укрепва я и я превръща в град крепост. След преместването на столицата на Карабахското ханство в Шушинската крепост крепостта Шахбулаг става лятна резиденция на ханството.

На 8 май 1992 г. Шуша е окупирана от арменските въоръжени сили. През 1993 г. във връзка с окупацията на 20 % от територията на независим Азербайджан Съветът за сигурност на ООН приема Резолюция 822, 853, 874 и 884, които изискват безусловното и незабавно оттегляне на арменските въоръжени сили от окупираните територии на Азербайджан. В резултат на 44-дневната Отечествена война освобождаването на Шуша става на 8 ноември 2020 г. под ръководството на главнокомандващия на азербайджанската армия Илхам Алиев. След 28-годишна окупация историческият, културен и стратегически азербайджански град Шуша – люлката на Карабах, е освободен от вражеските сили.

На 9 ноември 2020 г. лидерите на Азербайджан, Армения и Русия подписват тристранна декларация за прекратяване на огъня, която полага нова основа за изпълнението на резолюциите на ООН, които предвиждат незабавно оттегляне на арменските въоръжени сили от окупираните територии на Азербайджан.