металургична промишленост

Количеството на претоварените продукти от цветни метали през пристанище Баку се е увеличило значително, благодарение на Казахстан

Автор:
КЯМРАН ХАСЪМОВ

През януари-юли тази година през пристанището в Баку са претоварени 245 000 тона изделия от цветни метали, което е с 85,6% повече в сравнение със същия период на миналата година.
Според данни на пристанището, основната част от металните изделия (алуминий, цинк, катодна мед) са внесени главно от Казахстан.
Припомняме, че общият обем на превозените продукти от цветни метали за същия период на миналата година надхвърли 132 000 тона.

Subscribe to металургична промишленост