ПРИСТАНИЩЕ

Казахстан. Планират да създадат нов контейнерен терминал в морското пристанище Актау

Автор
СЕРИК САБЕКОВ

В морското пристанище Актау се планира да бъдат въведени в експлоатация нов контейнерен терминал и комплекс за „преопаковане“ на вагонен товар.

Пристанището на Баку разработи нова стратегия за защита на околната среда

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Международното морско търговско пристанище на Баку разработи нова стратегия за защита на околната среда, съобщи пристанищната администрация. В съобщението се казва, че опазването и подобряването на състоянието на околната среда са възможно най-важни приоритети на пристанището.

Бакинското пристанище тясно сътрудничи с Американската търговска камара (AmCham)

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

Бакинското морско търговско пристанище тясно сътрудничи с Американската търговска камара (AmCham) в Азербайджан.

Както съобщават от Бакинското пристанище, за това е заявил по време на среща с делегацията на „Центъра за каспийска политика“ на САЩ, генералният директор на пристанището Талех Зиядов.

Според информацията от пристанището, членовете на делегацията са се запознали с операционния процес на терминалите на Порт Баку.