РОМАН СКЛЯР

Казахстански депутати изразиха безпокойство във връзка с екологичната ситуация в Каспийско море

Автор
СЕРИК САБЕКОВ

„Неблагоприятната екологична ситуация, която започва да се оформя в акваторията на Каспийско море, предизвиква основателно безпокойство сред обществеността.

Германски компании анализират проектите за развитие на „зелената икономика“ в Казахстан

Автор
НАРГИЗ САДЪХОВА

Германските компании претеглят перспективите за развитие на „зелената икономика“ в Казахстан, съобщава прес офисът на казахстанското правителство.

Въпросът е бил разискван по време на онлайн среща на заместник-министър председателя на Република Казахстан – Роман Скляр и на ръководителите на германски компании. По време на срещата, страните са разисквали  въпросите на сътрудничеството в развитието на „зелената икономика“, декарбонизацията, преработването на суровини, и водородната икономика.