Справедлив Казахастан

Обръщение на държавния глава Касъм-Жомарт Токаев към народа на Казахстан „Икономическият курс на справедлив Казахстан“

Автор:
Касъм-Жомарт Токаев

Уважаеми сънародници!

Уважаеми депутати и членове на правителството!

В съответствие с член 59 от Конституцията на Република Казахстан обявявам за открита втората сесия на VIII парламент.

Уважаеми депутати!

Поздравявам всички с откриването на поредната сесия и Ви пожелавам успех във Вашата отговорна дейност!

Subscribe to Справедлив Казахастан