Световната банка е готова да даде подкрепа на Азербайджан в осъществяването на икономическите реформи

Автор
ЗЕЙНИ ДЖАФАРОВ

Световната банка е готова да даде подкрепа на Азербайджан в осъществяването на икономическите реформи

Себастиан Молинеус: „Фактът, че след спирането на военните действия, Азербайджан е излязъл с инициатива за регионално сътрудничество, ще спомогне за нарастването на потенциала на развитието на неговата икономика“.

Снимка: Caucasian Journal

Председателят на Централната банка на Азербайджан (ЦБА) – Елман Рустамов се е срещнал с регионалния директор на Световната банка (WB) за Южен Кавказ – Себастиан Молинеус.

Както съобщава ЦБА, на срещата е участвала и ръководителката на офиса на Световната банка в Азербайджан – Сара Майкъл.

Председателят на Централната банка на Азербайджан е подчертал важността на дългосрочното сътрудничество със Световната банка в областта на социално-икономическото развитие на Азербайджан. Говорейки за актуалната икономическа ситуация в страната, в това число и за свършената работа във финансовия сектор, той е отбелязал, че независимо от сложните процеси на световните пазари, нестабилността (волатилността) на цените на нефта, независимо от трудностите създавани от пандемията за икономиката на Азербайджан, а също така и от войната за предотвратяване на агресията на Армения, 2020 година като цяло беше успешна за Азербайджан.

Макроикономическата стабилност беше опазена, а икономическият спад е минимален.

Също така, Елман Рустамов и заявил, че Президентът Илхам Алиев е дал началото на нови реформи в Азербайджан и е определил националните приоритети за следващите 10 години.

Той е отбелязал, че по своето съдържание, тези реформи са насочени към осъществяването на конкретни стратегически цели, към формиране на устойчиво растяща конкурентоспособна икономика, построяване на общество, основаващо се на включването и социалната справедливост.

„Сътрудничеството с международните организации, в частност със Световната банка, винаги е играло важна роля в осъществяването на реформите в Азербайджан и ние сме уверени в това, че Световната банка (WB), като стратегически партньор ще даде подкрепа на нашата страна в тези реформи“, е казал Рустамов.

Регионалният директор на Световната банка за Южен Кавказ, на свой ред е отбелязал високото ниво на сътрудничеството на банката с Азербайджан.

Според думите му, 2020 година действително е завършила успешно от гледна точка на провеждането на реформите и борбата с възникналите заплахи за икономиката на Азербайджан.

Фактът, че след спирането на военните действия, Азербайджан е излязъл с инициатива за регионално сътрудничество, ще спомогне за нарастването на потенциала на развитието на неговата икономика, е посочил той.

Съобщавайки за статута на проектите, поддържани от Световната банка (WB) в Азербайджан, Молинеус е подчертал, че тя напълно подкрепя реформите, провеждани в икономиката на страната.

По негово мнение, подготовката на новата стратегия за икономическо развитие на Азербайджан е много важна стъпка.

„Световната банка е готова да окаже цялата необходима поддръжка на Азербайджан за разработване на посочената стратегия и за осъществяване на реформите“, е казал Молинеус.

На края е имало и размяна на мнения за текущите направления във взаимодействието на Централната банка на Азербайджан (ЦБА) и на Световната банка (WB), за проектите осъществявани в момента във финансовия сектор на Азербайджан при поддръжката на Световната банка и за перспективите на развитието на сътрудничеството.

Източник: https://www.trend.az/business/finance/3402012.html