В ЕС съобщиха стойността на газа, внасян в Италия по TAP

В ЕС съобщиха стойността на газа, внасян в Италия по TAP

Автор
Ляман Зейналова

Общите разходи на страните от ЕС за внос на азербайджански газ за разглеждания период са възлезли на 1 006 939 047 евро, а обемът на доставките е 972,9 милиона кубически метра.

Карта: Проф. д-р Исмаил Хаккъ Демирел

През януари 2023 година, Италия е закупила от Азербайджан по Трансадриатическия газопровод (TAP) природен газ на стойност 842 722 785 евро, са съобщили от Евростат.

По данни на Евростат, износът на природен газ от Азербайджан за Италия през месец януари на 2023 година възлиза на 732 675 000 кубически метра.

Общите разходи на страните от ЕС за внос на азербайджански газ за разглеждания период са възлезли на 1 006 939 047 евро, а обемът на доставките е 972,9 милиона кубически метра.

Напомняме, че Азербайджан започна доставките на природен газ в Европа по Южния газов коридор на 31 декември 2020 година. По Трансадриатическия газопровод (TAP), който е европейският участък на Южния газов коридор от началото на търговската му експлоатация са били доставени 22 милиарда кубически метра природен газ. През тази година, Азербайджан планира да изнесе в Европа 12 милиарда кубически метра природен газ.

Според последните данни, през първото тримесечие на 2023 година добивът на природен газ в Азербайджан е нараснал с три процента и е достигнал до 12,2 милиарда кубически метра. Повече от половината или 6,5 милиарда кубически метра природен газ, страната е изнесла на външните пазари.

През първото тримесечие на 2023 година, добивът на нефт в Азербайджан (заедно с кондензата) е възлязъл на 7,7 милиона тона, а на природен газ – на 12,2 милиарда кубически метра 1осъществявайки по този начин ръст от три процента). На експорта се е паднал дял от 6,5 милиарда кубически метра природен газ.

От януари до март 2023 година, Азербайджан е изнесъл природен газ в Европа (2,9 милиарда кубически метра), в Турция (2,7 милиарда кубически метра) и в Грузия (0,9 милиарда кубически метра). През разглеждания период 1,4 милиарда кубически метра природен газ са били изнесени в Турция по газопровода TANAP (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline – Трансанадолският тръбопровод за природен газ).

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3735212.html