Великобритания е инвестирала 28,8 милиарда американски долара в енергийния сектор на Азербайджан

Автор
ФИДАН БАБАЕВА

Великобритания е инвестирала 28,8 милиарда американски долара в енергийния сектор на Азербайджан

Парвиз Шахбазов, министър на енергетиката на Азербайджан: Осъществяването през настъпващото десетилетие на националния приоритет „Чиста околна среда и страна на „зеления растеж”, утвърден със съответно разпореждане на Президента на Азербайджан, стратегическото решение за съдействие на развитието на възобновяемите източници на енергия и на „зелените” технологии, изпълнението на поставените задачи, откриват пред нас за диверсифициране на сътрудничеството между нашите страни в областта на енергетиката.

Снимка: report.az

Великобритания е инвестирала 28,8 милиарда долара в енергийния отрасъл на Азербайджан.

Това е заявил министърът на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов на пресконференция, посветена на икономическото сътрудничество  Великобритания.

Според думите му, като цяло инвестициите на Великобритания в икономиката на Азербайджан възлизат на 30,6 милиарда американски долара.

„Осъществяването през настъпващото десетилетие на националния приоритет „Чиста околна среда и страна на „зеления растеж”, утвърден със съответно разпореждане на Президента на Азербайджан, стратегическото решение за съдействие на развитието на възобновяемите източници на енергия и на „зелените” технологии, изпълнението на поставените задачи, откриват пред нас за диверсифициране на сътрудничеството между нашите страни в областта на енергетиката” е казал министърът.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3426744.html