ПЕНСИИ

Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 2021 г.

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

В „Държавен вестник“, бр. 103 от 04.12.2020 г., бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.). По стара традиция със Закона за бюджета на ДОО се правят и промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Няколко са основните промени, приети от депутатите от 44 Народно събрание, които заслужават сериозно внимание:

- на реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери (чл.102 от КСО);

Дългоочакваната Великденска добавка за пенсионерите – този път трябва да похвалим правителството

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

Този коментар не е проправителствена пропаганда. Тук просто се размишлява над въпроса, дали Великденската добавка можаше и да се размине на пенсионерите. Можеше и още как ... но да започнем с голия факт.

На заседание от 25.03.2020 г. на Министерския съвет бе взето решение да бъде изплатена добавка в размер на 40 лева към пенсиите за месец април по случай Великденските празници.

Тя ще бъде получена от 1 246 000 пенсионери.