„Азеркосмос“ започва да предоставя спътниковата интернет услуга „Azconnexus“

Автор
BLACKSEA-CASPIA

„Азеркосмос“ започва да предоставя спътниковата интернет услуга „Azconnexus“

„Азеркосмос“ започва да предоставя нова услуга – спътниково интернет обслужване “Azconnexus”, което осигурява високо качество и сигурна спътникова интернет връзка за бизнеса в Азербайджан.

“Azconnexus” доставя непрекъснати, сигурни и висококачествени услуги, чрез телекомуникационния спътник на „Азеркосмос“ – “Azerspace-1”. Тази платформа за множество услуги поддържа различни типове трафик, включително и неограничен пренос на видео, аудио, информационни масиви, глас и предаване на данни, като позволява на потребителите да се радват на висококачествена интернет връзка.

“Azconnexus” предоставя решения за предприятията, които са разположени в райони, където кабелният интернет и мобилното покритие са недостъпни, където връзката е твърде бавна за да обслужва бизнес процесите или където 3G/LTE скоростта е незадоволителна.

Предприятията и индустриалните отрасли, които могат да имат полза от “Azconnexus”, включват управлението и отбраната, службите за спешна помощ и възстановяване при бедствия, минното дело, доставката на видо и друго съдържание, корабоплаването, туризмът, бензиностанциите и газовите станции, кафенетата и ресторантите, моловете и търговските вериги и други.

Вискокачественият спътников интернет в момента е достъпен и за хората, работещи на нефтените платформи в морето, на минните площадки и в сферата на отбраната в отдалечени региони, в хотели и ресторанти на изолирани места, в бизнес центровете в райони с недостатъчно интернет покритие, в цифровите информационни центрове и на други места, представляващи предизвикателство от информационна гледна точка.

Допълнителна информация може да се получи от сайта на „Азеркосмос“: www.azercosmos.az

За „Азеркосмос“

„Азеркосмос“ е водещият спътников оператор в Закавказието. “Azerspace-1” е телекомуникационен спътник, управляван от „Азеркосмос“ и осигуряващ високо надеждни и широколентови решения за клиенти в Европа, Африка, Близкия Изток, Кавказ и Средна Азия.

Спътникът е изстрелян през месец февруари 2013 година и е снабедн с 24 C-ленови транспондери и с 12 KU-лентови транспондери. Той е разположен на 46о Източна дължина.

През месец декември 2014 година, „Азеркосмос“ получи правата да оперира с и да комерсиализира “Azersky”, сателит за оптично визуално наблюдение на Земята с висока разрешаваща способност (различава обекти с размери до 1,5 метра). Така „Азеркосмос“ влезе в комерсиалния бизнес на услугите за наблюдение на земната повърхност, включително и в областта на гео-информационните услуги.

Плановете за стратегическо развитие на компанията, включват разширяване на покритието на пространството с което се оперира и на спектъра на спътниковите услуги. С тази цел, през 2018 година, „Азеркосмос“ изстреля втория си телекомуникационен спътник “Azerspace-2”, като го изведе на геостационарна орбита 45о Източна дължина. Повече информация може да се получи на адрес: www.azercosmos.com

Source: https://azercosmos.az/media-news/273?lang=en