Банката за развитие на Германия ще предостави кредит за развитие на бизнеса на Узбекистан

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Банката за развитие на Германия ще предостави кредит за развитие на бизнеса на Узбекистан

Проектът се осъществява в Република Каракалпакстан и във всички останали области на Узбекистан, като срокът на изпълнението му е 4 годишен (2021 – 2024).

Снимка: bizenglish

Прието е постановление на Президента Шавкат Мирзийоев „относно мерките за осъществяване на проекта „Финансова поддръжка за малкия и средния бизнес“ с участието на Банката за развитие на Германия“.

В документа (*) се приема за сведение, че за финансиране на проекта „Финансова поддръжка за малкия и средния бизнес“ в Узбекистан от страна на Банката за развитие на Германия (KfW) между Узбекистан и Германия са подписани заемно и грантово споразумение.

Общата стойност на проекта е определена в размер на 29,8 милиона евро, като 26,8 милиона евро ще бъдат дадени като кредит, а 3 милиона евро – като грант за консултантски услуги, свързани с осъществяването на Проекта;

Кредитът се отпуска при лихвен процент от 2 % годишно за срок от 30 години, като има 10 годишен преференциален период.
Проектът се осъществява в Република Каракалпакстан и във всички останали области на Узбекистан, като срокът на изпълнението му е 4 годишен (2021 – 2024).

Изпълнителният орган, отговорен за своевременното пълно осъществяване, координация и управление на Проекта, а също така за извършване на мониторинг и осигуряване на отчетност в процеса на осъществяване на Проекта е Министерството на селското стопанство на Узбекистан.

На Министерството на селското стопанство на Узбекистан е възложено да предостави заемните средства от банката за развитие на Германия (KfW) на финансови организации, участващи в Проекта при прекредитиране в узбекистанска валута по ставка не по-ниска от основния лихвен процент на Централната банка, а в евро – в размер, който не надвишава 25 % от лихвения процент на привлечените кредитни ресурси.

(*)https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/malyy_i_sredniy_biznes_uzb… )

Източник: https://kun.uz/ru/news/2021/11/16/bank-razvitiya-germanii-predostavit-k…