Българските производители на олио отхвърлят спирането на вноса на зърнени култури от Украйна

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Българските производители на олио отхвърлят спирането на вноса на зърнени култури от Украйна

Яни Янев, председател на УС на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България: „С цел защита на индустрията и избягване на тези крайно нежелани последствия, считаме че въведените ограничения са недопустими. Предлагаме в рамките на разрешеното транзитно преминаване на слънчоглед за износ да се допуска и преработка при пълна отговорност, отчетност и текущ контрол на преработвателните предприятия за износ на 100% от произведените с украински слънчоглед продукти“.

Снимка: Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България

Производителите на олио обявиха за „недопустима“ мярката, с която правителството забрани вноса на зърнени култури от Украйна.

Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България заявява, че са заплашени от фалити и негативни последици за цялата икономика. Противно на зърнопроизводителите и на земеделския министър, те твърдят, че у нас няма толкова голямо количество суровина за преработка според капацитетите на нашите заводи.

Предвид наложените тази седмица от правителството на България ограничения за внос на слънчоглед от Украйна и обсъжданите с ЕК на циклични превантивни мерки в рамките на ЕС, опасенията ни са че без национална позиция по отношение на всички засегнати сектори от икономиката може да се постигнат нежелани и силно негативни последствия за нашия сектор“, заявява Яни Янев, председател на Сдружението, цитиран от „Сега“.

Изтъква се, че преработвателната индустрия не може да осигури необходимия слънчоглед само от българския пазар. Следващите от това икономически последствия са намаляване на генерирания БВП от сектора, затваряне на предприятия, работа на намален капацитет, намаляване на наетия персонал.

Обяснява се още, че при прилагане на тези ограничителни мерки за по-дълъг период браншът ще е изложен на сериозен риск от спиране на производството и неизпълнение на търговски договори, поради липса на суровина и невъзможност за планиране в стандартния за индустрията 3-месечен период за осигуряване на продукция. По думите на Янев, ситуацията ще доведе и до хроничен недостиг на слънчогледово олио за вътрешното потребление, вследствие на невъзможността на производителите да работят при недостиг на слънчоглед и, съответно – покачване на цените за крайните потребители, както и до нов ръст на инфлацията.

Производителите на олио предупреждават още, че забраната за внос на слънчоглед ще пренасочи украинския слънчоглед към западноевропейските страни, които са традиционни пазари за българското олио и те ще бъдат загубени за нашите маслобойни. Така българското слънчогледово олио ще отиде в трети страни, където ще се продава на по-ниски цени.

С цел защита на индустрията и избягване на тези крайно нежелани последствия, считаме че въведените ограничения са недопустими. Предлагаме в рамките на разрешеното транзитно преминаване на слънчоглед за износ да се допуска и преработка при пълна отговорност, отчетност и текущ контрол на преработвателните предприятия за износ на 100% от произведените с украински слънчоглед продукти“, искат от сдружението на производителите на олио.

Още от позицията, цитирана от „Сега“:

Предвид на станалото вече недостатъчно вътрешно производство на слънчоглед, за голяма част от тази преработка се разчита на външен внос, който в последните две години е от Украйна и други страни. Също така, следва да се отбележи, че вътрешното производство на слънчогледови преработени продукти осем пъти превишава вътрешното потребление, така че този преработвателен бранш е силно експортно ориентиран и един от най-големите и надеждни генератори на БВП и данъчни приходи за България. Дейността на преработвателите от индустрията е с традиционни пазари за износ на сурови слънчогледови масла в Индия, Южна Африка и др.; за износ на слънчогледов шрот – в Китай, Израел, Мароко и др.; а за износна белен слънчоглед – в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания и др. Заради временните мерки за ограничаване на вноса на зърна и маслодайни култури от Украйна, част от тези пазари могат да бъдат загубени от България„.

Припомняме, икономисти и експерти коментираха, че решението на кабинета няма да донесе големи ползи на зърнопроизводителите, тъй като украинската евтина продукция ще продължи да стига до пазари, които са редовни клиенти на зърнения ни бранш.

Източник: 

https://ikj.bg/novini/proizvoditelite-na-olio-plashat-s-faliti-i-defitsit-zaradi-sprenia-zarnen-vnos-ot-ukrayna

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/444461-zabranata-za-vnos-na-maslodayni-kulturi-shte-dovede-do-falit-na-prerabotvatelni