Бунтът на нефто-газовото находище Тенгиз в Казахстан бяха прекратени

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Бунтът на нефто-газовото находище Тенгиз в Казахстан бяха прекратени

На вахтовите работници, трудещи се на площадката на бъдещото разширение на „Тенгиз”, заплатите ще бъдат увеличени с 50 на сто. В момента, в предприятието няма протестиращи и митингуващи. Вахтовите работници са пристъпили към изпълнение на своите служебни задължения.

Източник: Chevron

Бунтът в района на нефто-газовото находище „Тенгиз” в Казахстан е бил прекратен, а на работещите на вахтов (ротационен) принцип нефтодобивници, заплатите се увеличават до 50 процента, съобщават от Асоциацията на компаниите за обслужване на нефтодобива на Казахстан.

Пътят към блок-поста е отворен. Възобновено е доставянето на хренитерни продукти.

На вахтовите (ротационните) работници, трудещи се на площадката на бъдещото разширение на „Тенгиз”, заплатите ще бъдат увеличени с 50 на сто.

В момента, в предприятието няма протестиращи и митингуващи. Вахтовите (ротационните) работници са пристъпили към изпълнение на своите служебни задължения. 

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3538345.html