Électricité de France за подкрепата за развитието на хидроэнергетиката в Узбекистан

Électricité de France за подкрепата за развитието на хидроэнергетиката в Узбекистан

Автор:
Марияна Ахмедова

„Ние разглеждаме всички възможности, които ни се предлагат. Смятаме, че в Узбекистан съществува огромен потенциал за развитие на хидроенергийни проекти и не само в Узбекистан но и в Киргизстан и Таджикистан. Планинската територия позволява да се осъществяват такива проекти. Ние вече подписахме няколко споразумения за сътрудничество в тази област с министерството на енергетиката на Узбекистан“, е споделил Пиер-Пол Антунисен. 

Снимка: Агенция “Trend” 

На 03 май 2023 година, генералният директор за Средна Азия на френската държавна компания Électricité de France (EDF) – Пиер-Пол Антунисен, заявява пред агенция “Trend”, че EDF се стреми да подкрепя хидроенергийните проекти в Узбекистан.

„Ние разглеждаме всички възможности, които ни се предлагат. Смятаме, че в Узбекистан съществува огромен потенциал за развитие на хидроенергийни проекти и не само в Узбекистан но и в [съседните] Киргизстан и Таджикистан. Планинската територия позволява да се осъществяват такива проекти. Възможно е да се подобри съществуващата хидроенергийна инфраструктура в Узбекистан и да се създадат помпени хранилища (вероятно се имат пред вид помпено-акумулаторни водни електроцентрали (ПАВЕЦ) и да се използват нови технологии. Ние вече подписахме няколко споразумения за сътрудничество в тази област с министерството на енергетиката на Узбекистан“, е споделил Пиер-Пол Антунисен.

Говорейки за актуалния проект на EDF в Узбекистан – парогазовата електроцентрала „Сърдаря 2“, Антунисен е отбелязал, че този проект с мощност 1600 мегавата е много важен и необходим в дадения момент.

„Наши колеги пристигнаха тук от Париж за да подпишат най-първия договор, който имаме в тази страна по проекта „Сърдаря 2“ и година по-късно ние отново посетихме страната, за да подпишем финансовото заключение по проекта, така че сега вече сме дали ход на строителството. За строителството ще отидат от две до три години“, е отбелязал генералният директор за Средна Азия на Électricité de France.

Пиер-Пол Антунисен е посочил също така, че макар че в момента сътрудничество в областта на ядрената енергетика между EDF и Узбекистан няма, при възможност френската държавна компания би разгледала такова предложение.

„Франция не участва в ядрените разработки на Узбекистан, но ако бъде обявен търг или бъде проявен интерес от страна на узбекските власти, ние обезателно ще вземем участие. В този момент ние ще се съсредоточим върху традиционните източници на енергия, такива като природен газ и водна енергия и вероятно в бъдеще и на [други] възобновяеми енергийни източници“, завършил е той.

Източник: https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3743117.html