ИНДИВИДУАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ

Три важни промени в Кодекса за социално осигуряване през 2021 г.

Автор
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

В „Държавен вестник“, бр. 103 от 04.12.2020 г., бе обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (ЗБДОО за 2021 г.). По стара традиция със Закона за бюджета на ДОО се правят и промени в Кодекса за социалното осигуряване (КСО). Няколко са основните промени, приети от депутатите от 44 Народно събрание, които заслужават сериозно внимание:

- на реда и начина за преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери (чл.102 от КСО);