Компанията „КазТрансГаз“ е получила чиста печалба от около 6 милиона американски долара според международните стандарти за финансова отчетност, през първото полугодие на 2021 година

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Компанията „КазТрансГаз“ е получила чиста печалба от около 6 милиона американски долара според международните стандарти за финансова отчетност, през първото полугодие на 2021 година

Според консолидирания финансов отчет на компанията, чистата печалба на „КазТрансГаз“ според МСФО се е увеличила 1,7 пъти в сравнение с аналогичния период за 2020 година.

Снимка: КазТрансГаз

По данни на казахските медии, националният оператор в областта на газоснабдяването в Казахстан – „КазТрансГаз“ е получил чиста печалба според международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) в размер на 253,752 милиарда тенге (597 милиона американски долара).

Според консолидирания финансов отчет на компанията, чистата печалба на „КазТрансГаз“ според МСФО се е увеличила 1,7 пъти в сравнение с аналогичния период за 2020 година.

От Казахстан съобщават, че брутната печалба е нараснала 1,6 пъти и е стигнала до 133,16 милиарда тенге (315 милиона американски долара), а оперативната печалба е стигнала до 134,167 милиарда тенге (315 милиона американски долара).
В същото време, приходите от договорите с купувачите са се съкратили с 10,8 процента и възлизат на 450,707 милиарда тенге (1 милиард американски долара).

Освен това, от началото на тази година, активите на компанията са нараснали с 9,2 процента и са стигнали до 2,523 трилиона тенге (6 милиарда американски долара). Собственият капитал на компанията е нараснал с 18,3 процента и е стигнал до 1,642 трилиона тенге (3,9 милиарда американски долара). Уставният капитал не се е изменил и възлиза на 417,781 милиарда тенге (982 милиона американски долара). Задълженията на компанията са намалели с 4,5 процента и са спаднали до 880,352 милиарда тенге (2 милиарда американски долара).

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3470380.html