На узбекско – британски преговори бяха обсъдени въпросите за привличане на трудови ресурси от Узбекистан при условията, определени за гражданите на Европейския съюз

Автор
BLACKSEA-CASPIA

На узбекско – британски преговори бяха обсъдени въпросите за привличане на трудови ресурси от Узбекистан при условията, определени за гражданите на Европейския съюз

По време на преговорите са били обсъдени въпросите на сътрудничеството в областта на външната миграция между двете структури. Отбелязано е, че има потенциал за привличане на узбекски специалисти във Великобритания за сезонна работа при условията, определени за гражданите на страните от Европейския съюз.

Снимка: Агенция за външна трудова миграция на Узбекистан

Посолството на Узбекистан в Лондон е организира онлайн-преговори между заместник директора на Агенцията за външна трудова миграция на Узбекистан – Хожиакбар Файзуллаходжаев и главния изпълнителен директор на Асоциацията на доставчиците на труд във Великобритания (Association of Labour Providers - ALP) – Дейвид Кемп, съобщава Информационна агенция „Дуньо“ („Свят“).

По време на преговорите са били обсъдени въпросите на сътрудничеството в областта на външната миграция между двете структури. Отбелязано е, че има потенциал за привличане на узбекски специалисти във Великобритания за сезонна работа при условията, определени за гражданите на страните от Европейския съюз.

Постигната е договорка за обмен на допълнителна информация и за провеждане на отделни преговори между потенциалните британски работодатели и Агенцията по външната трудова миграция на Узбекистан за практическо осъществяване на набелязаните планове.

Основаната през 2004 година ALP е организация с нестопанска цел на компании, занимаващи се с привличането на работна сила в различни сектори на икономиката на Съединеното кралство, в това число и от чужбина. Потребители на услугите на ALP са повече от 400 компании, работещи в отраслите на хранителната промишленост, строителството, логистиката, селското стопанство и други.

Източник: https://dunyo.info/ru/site/inner/na_uzbeksko-britanskih_peregovorah_obs…;