Не отлагайте „пазаруването“ на недостигащите Ви месеци осигурителен стаж.

Не отлагайте „пазаруването“ на недостигащите Ви месеци осигурителен стаж.

Автор:
ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА

Възникналите коментари около отражението на повишаването на минималната месечна работна заплата (МРЗ) у нас от 710 на 780 лева, провокираха пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ) да разпрати съобщение до медиите, в което успокоява кандидат пенсионерите, че засега „сумата за недостигащ месец осигурителен стаж е без промяна“. Прилагам точния текст на прессъобщението на пресцентъра на НОИ, без каквито и да са изменения, допълнения или редакции. То гласи:

Сумата за недостигащ месец осигурителен стаж е без промяна – 140,58 лв.

Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж – 140,58 лв. за всеки недостигащ месец. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8 на сто) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г., определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година – 710 лв.

Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж - 140,58 лв.  (19,8 %  от 710 лв.).

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване, като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Пенсионерите с начална дата на пенсията през деветмесечието на 2022 г., откупили осигурителен стаж до 5 години, е 2679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно пенсионирано лице е 23,25. За цялата 2021 г. броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 3840, а средният недостигащ стаж – 22,18 месеца.
04.01.2023 г.

Пресцентър на НОИ

Написаното в прессъобщението е съвсем правилно и коректно (има си хас да не е, след като го излъчва НОИ), но трябва да се направи едно задължително пояснение. То е, че написаното се отнася до възникналата временна ситуация, при която остава в сила Бюджетът на Р. България за 2022 година. Поради възникналата ситуация, да не може да се излъчи правителство и да не може да се внесе и приеме Бюджет на Р. България за 2023 година, Народното събрание остави в сила стария Бюджет – 2022.

Това е точно така, но както пише и във втория абзац на прессъобщението, „така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж - 140,58 лв.  (19,8 %  от 710 лв.)“.

Ключовата фраза тук е „до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.“. Приеме ли се новият бюджет за 2023 година, сумата за недостигащ месец осигурителен стаж незабавно ще се увеличи, защото размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 710 лева ще стане 780 лева. Някой може да оспори това съждение, заявявайки, че минималният осигурителен доход не е задължително равен на минималната работа заплата. Това е така, но той не може да бъде по-малък от МРЗ. А ако бъде решено да е по-голям, тогава „цената“ на недостигащ месец осигурителен стаж ще стане още по-висока. Ако пък си остане равен на МРЗ, както можем да прогнозираме с около 99 процента точност, тогава всички направени до този момент сметки ще се окажат верни и съвсем точни.

Всъщност, пресцентърът на НОИ направи много добре, че напомни за обстоятелството, че все още живеем по стария бюджет. Без изобщо да се заяждам или да правя каквито и да са намеци, мисля, че щеше да е още по-добре ако бяха напомнили за това нещо още в момента когато г-н Лазар Лазаров съобщи за увеличаването на административно определената минимална месечна работна заплата.

От всичко това може да се направи само един извод: ако някой (а тези „някои“ са легион) смята да си „купува осигурителен стаж“ казано на жаргон, той ще направи много, много добре ако побърза и използва оставащото му време. Никой не знае до какво ще доведат консултациите за съставяне на правителство в рамките на сегашното Народно събрание. Вероятността с втория мандат да се състави правителство не е особено голяма, но не бива „да се лежи на тази кълка“, защото е напълно възможно да бъдем изненадани. Още по-голяма е възможността с третия мандат да бъде съставено правителство.

Изобщо не коментирам каква политическа химия ще стои зад евентуалните правителства. Важното е, че е възможно да имаме правителство и да бъде приет бюджет и в рамките на сегашното Народно събрание. Отделен въпрос е, че дори да ни изпратят на избори за пореден път, след евентуални пролетни избори през настъпилата 2023 година, просто няма как да не бъде съставено правителство. Хич да не е, нашите политици имат инстинкт за самосъхранение.

Затова, въпреки че все още „размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж - 140,58 лв.  (19,8 %  от 710 лв.)“, това в никакъв случай няма да бъде вечно. И краят на периода на действие на Бюджет 2022 може да се окаже по-близо, отколкото очакват повечето политически анализатори. Както се казва, кристалната ми топка е на ремонт, но и без да се врачува е ясно, че в обозримо време ще имаме нов бюджет и тогава сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж – ще стане 19,8 %  от 780 лева. Ако не е тази сума, можем да се обзаложим, че ще бъде по-голяма. Всеки може сам да си сметне, колко ще бъде.

Така че, не отлагайте „пазаруването“ на недостигащите Ви месеци осигурителен стаж. Това че „сумата за недостигащ месец осигурителен стаж е без промяна“ е отсрочка, а не постоянно положение. Изобщо не знаем за колко време ще бъде отсрочката. Българският политически живот не се отличава с предвидимост и не бива да се участва в залагания върху събития от него.