Президентът Токаев: Така и не беше изградена диверсифицирана икономика в Казахстан

Автор
СЕРИК САБЕКОВ

Президентът Токаев: Така и не беше изградена диверсифицирана икономика в Казахстан

Касъм-Жомарт Токаев: „Но зад външното благополучие, ние не забелязахме как външните блага се превърнаха в суровинно проклятие. Ние станахме по-малко мобилни в прехода, качествените преобразувания се натъкваха на интересите на различни групи, които се противяха на подобни преобразувания. В резултат на това, ние така и не построихме диверсифицирана икономика“.

Снимка: МИА „Казинформ“

Диверсифицирана икономика в Кеазахстан така и не беше изградена. Това е заявил Президентът на Казахстан – Касъм-Жомарт Токаев по време на среща с представители на бизнеса, съобщава МИА „Казинформ“.

„Обръщайки се назад, може условно да се обособят два икономически прелома. Първият – това е преходът от планова към пазарна икономика. С цената на сериозни сътресения и загуби, Казахстан успя да се въздигне, да се адаптира, да проведе болезнени но необходими реформи“, е казал Касъм-Жомарт Токаев.

Държавният глава е добавил, че финансирането на тези преобразования се е осъществявало за сметка на приватизацията на държавно имущество, останало в наследство от съветското минало.

„На тази основа се зароди новата класа на отечествените предприемачи. Вторият прелом беше свързан със суровинния суперцикъл по време на нулевите години. Икономиката успя да се инкорпорира в глобалните процеси, на чуждестранните инвеститори бяха създадени условия, които позволиха да бъдат привлечени в страната огромни средства – на първо място в добивната промишленост и в банковия сектор. Тези финансови ресурси, хранеха казахстанската икономика и й придадоха стабилност, като й предоставиха възможността да изгради социално ориентирана държава.

Но зад външното благополучие, ние не забелязахме как външните блага се превърнаха в суровинно проклятие. Ние станахме по-малко мобилни в прехода, качествените преобразувания се натъкваха на интересите на различни групи, които се противяха на подобни преобразувания.

В резултат на това, ние така и не построихме диверсифицирана икономика“, подчерта Касъм-Жомарт Токаев.

Източник: https://www.inform.kz/ru/my-ne-zametili-kak-vneshnee-blago-prevratilos-…