Производственото обединение „Речни пътища” на Туркменистан е преобразувано в открито акционерно дружество

Автор
Джейла Алиева

Производственото обединение „Речни пътища” на Туркменистан е преобразувано в открито акционерно дружество

„Derýaýollary“ (Речни линии) – производствена асоциация в рамките на  агенцията „Türkmendeňizderýaýollary“ (Туркменски морски и речни линии), се трансформира в открито акционерно дружество. Президентът на Туркменистан – Гурбангулъ Бердимухамедов е подписал съответната резолюция в петък, 19 март 2021 година, по време на заседание на Министерския съвет. По време на заседанието на Правителството, вице-премиерът Байрамгелди Овезов е направил преглед на състоянието на транспорта и телекомуникациите в страната, като е докладвал за напредъка в процеса на приватизация на държавните предприятия и тяхната трансформация в акционерни дружества.

Снимка: Derýaýollary, Türkmendeňizderýaýollary

Производственото обединение „Derýaýollary“ (Речни линии) при агенцията „Türkmendeňizderýaýollary“ (Туркменски морски и речни линии) е преобразувано в открито акционерно дружество, съобщава Държавната информационна агенция на Туркменистан.

От предишни съобщения се знае, че през последните години, обемът на чуждестранните кредити в транспортно-комуникационния сектор на Туркменистан е достигнал 1,5 милиарда американски долара. До началото на месец март, тази година 67,8 процента от тези средства са били инвестирани.

Наблюдателите напомнят, че през периода януари – февруари 2021 година, производственият план на транспортно – комуникационния комплекс на Туркменистан е бил преизпълнен с 11,7 на сто.

Темпът на растеж в агенцията „Туркменски железопътни линии“ е достигнал 10,8 процента, в агенция „Туркменавтотранспорт“ – 9,3 процента, а в агенция „Туркменски морски и речни пътища“ – 14,5 процента.

Планът в областта на превоза на товари и товарооборота при автомобилния, железопътния, въздушния и морския транспорт е бил преизпълнени съответно с 4%, 5% и 11,8 %. Темпът на растеж на агенция „Türkmenaragatnaşyk“ (Туркменската комуникационна агенция), възлиза на 7,4 процента.

Напомняме, че в Туркменистан се работи над усъвършенстването на транспортната и митническата система.

С оглед на усъвършенстването на митническата система в Туркменистан започнаха дебати по въпроса за присъединяване на страната към Конвенцията за опростяване и хармонизация на митническите процедури (конвенцията от Киото), което би спомогнало за нарастването на взаимноизгодното сътрудничество с други страни, а също така и за развитието на външната търговия на страната като цяло.

Оптимизацията на международното сътрудничество в транспортно – комуникационния сектор е един от неизменните фактори за постигане на Целите за устойчиво развитие.

Преди известно време, в Международния съюз на автомобилния транспорт (IRU) беше отбелязано, че при внедряването на Автоматизираната система за обработка на митническите данни (ASYCUDA) се препоръчва интегриране на модулите в Туркменистан.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3398743.html