Сътрудничеството на Азербайджан и „Бритиш Петролеум” е насочено към декарбонизация на енергийния сектор

Автор
ФИДАН БАБАЕВА

Сътрудничеството на Азербайджан и „Бритиш Петролеум” е насочено към декарбонизация на енергийния сектор

Парвиз Шахбазов: Намаляването на емисиите на парникови газове с 35 процента до 2030 година, постигане на чиста околна среда и увеличаване на дела на зелената енергетика в производството и потреблението, бяха определени от Президента Илхам Алиев, като един от приоритетите на социално-икономическото развитие на нашата страна. Днес в страната на високо равнище се подкрепя развитието на възобновяемите енергийни източници, в частност – създаването на зони за зелена енергия.

Снимка: Министерство на енерегетиката на Азербайджан

Азербаджан ще си сътрудничи с „Бритиш Петролеум” (BP) в областта на декарбонизаията на енергийния сектор и транспортните системи. За това съобщава Министерството на енергетиката на Азербайджан.

Според тази информация, Министерството на енергетиката на Азербайджан и компанията „Бритиш Петролеум” (BP) са подписали Меморандум за разбирателство с цел да си сътрудничат в областта на оценката на потенциала и условията, необходими за широко мащабни декарбонизирани и интегрирани енергийни и транспортни системи, а също така в проекти за възобновяема енергетика в регионите и градовете на Азербайджан.

Меморандумът е бил подписан в контекста на диверсификацията на икономиката на Азербайджан, на създаването на конкурентен енергиен пазар и на чиста околна среда.

Министърът на икономиката Парвиз Шахбазов е заявил:

„Намаляването на емисиите на парникови газове с 35 процента до 2030 година, постигане на чиста околна среда и увеличаване на дела на зелената енергетика в производството и потреблението, бяха определени от Президента Илхам Алиев, като един от приоритетите на социално-икономическото развитие на нашата страна. Днес в страната на високо равнище се подкрепя развитието на възобновяемите енергийни източници, в частност – създаването на зони за зелена енергия.

Канят се чуждестранни и местни инвеститори, да участват в процеса на осигуряване на Азрбайджан с дългосрочни, устойчиви, евтини и екологично чисти видове енергия.

Подписаният от нас днес документ, създава нови възможности за сътрудничество с нашите отдавнашни стратегически партньори в нефто-газовия отрасъл от BP в областта на проектите за декарбонизация и за възобновяеми енергийни източници. Надявам се, че заедно с BP ще успеем да постигнем успехи на етапа на прехода от глобални климатични предизвикателства към съвременни енергийни тенденции”.

Регионалният президент на „Бритиш Петролеум” (BP) за Азербайджан, Грузия и Турция – Гари Джоунс е казал:

„Ние много се радваме на възможността за сътрудничество с Министерството на енергетиката да постигане на съответните цели на BP и на Азербайджан. Подписаният днес Меморандум за разбирателство, предоставя на BP и на Азербайджан нова платформа за сътрудничество, потенциално водеща към възможости за партньорство.

Ние искаме да изучим възможностите за подобно партньорство с регионите и градовете на Азербайджан с цел предоставяне на интегрирани и насочени към намалявне на емисиите енергийни и транспортни решения, в това число и чиста енергия”.

Съгласно Меморандума, за осъществяване на тази дейност се предвижда създаване на Ръководещ комитет и на Работна група, подготвяне на „Генерален план” по декарбонизацията за съответните региони или градове на Азербайджан. Генералният план ще обхваща проекти в областта на чистата енергия, нисковъглеродния транспорт, чистата промишленост, решения в областта на климата, интеграционни партньорства, а също така разработване на интегрирани и невъглеродни енергийни и транспортни системи.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3384798.html