АЗИАТСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ

Казахстански енергиен холдинг ще разширява сътрудничеството си с международните финансови институции

Автор
МАРИЯНА АХМЕДОВА

Акционерното дружество „Самрук-Енерго“, представляващо най-големия казахстански енергиен холдинг, планира да разшири сътрудничеството си с международните финансови институции.

Азиатската банка за развитие превръща в приоритет прехода на Узбекистан към пазарна икономика по пътя на реформите (Ексклузивна информация на Trend.az)

Автор
ФАХРИ ВАКИЛОВ

Азиатската банка за развитие (Asian Development Bank - ADB) прави свой приоритет прехода на Узбекистан към пазарна икономика чрез реформи, регионална свързаност и сътрудничество. При планирането на помощта си, банката ще преследва постигане на устойчив и включващ растеж е заявил представител на Asian Development Bank (ADB) пред Trend.az.

Газопроводът „Туркменистан – Афганистан – Пакистан - Индия“ се строи според предвидения график

Автор
Хусейн Хасанов, Trend.az

В седалището на нефтогазовия комплекс на Туркменистан се състоя отчетно събрание под председателството на вице-премиера по Топливно-енергийния комплекс (ТЕК) Миратгелди Мередова, съобщава „Trend.az“, позовавайки се на информация от държавния концерн „Туркменгаз“.

На заседанието се е отбелязало, че строителството на стратегически важния транснационален газопровод „Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия“ (TAPI) на туркменския участък върви по установения график.

Азиатската банка за развитие (АБР) кредитира държавния сектор на Азербайджан

Автор
Елдар Джанашвили / Trend.az

Азиатската банка за развитие (АБР) е предоставила на Азербайджан финансова помощ за развитие на държавния сектор, съобщи на 02 декември 2019 “Trend.az”, позовавайки се на данни от отчета на АБР.

Съгласно данните от отчета, АБР ще отдели за Азербайджан кредит от 250 милиона маната (практически, точно 250 милиона лева) в рамките на втората подпрограма на проекта за подобряване на държавното управление и за повишаване на ефективността на държавния сектор.