Азиатската банка за развитие (АБР) ще задели грант за разработването на стратегия за по-нататъшното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ)

Азиатската банка за развитие (АБР) ще задели грант за разработването на стратегия за по-нататъшното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут (ТМТМ)

Автор:
Лада Евграшина

„Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дигитализацията на маршрута TMTM, и бяха идентифицирани ключови точки на взаимодействие при организиране на развитието на превозите“, подчертават от асоциацията.

Снимка: TRACECA

Азиатската банка за развитие (ADB) ще отпусне безвъзмездна помощ за разработване на стратегия за по-нататъшното развитие на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR - ТМТМ) през 2024 г., съобщиха в събота с позоваване на асоциацията ТМТМ.

„Такова споразумение беше постигнато на 25-26 януари в Анкара по време на изнесено заседание на работната група и общого събрание на обединенията на юридическите лица - членове на асоциацията TMTM. Подробностите по споразумението за безвъзмездна помощ ще бъдат изяснени по-късно“, се отбелязва в съобщението.

Като част от срещите в Анкара се проведе Кръгла маса с собственици на товари от Казахстан и Турция, пред участниците в която говориха представители на Световната банка, ЕБВР и Министерството на транспорта на Турция.

„Бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с дигитализацията на маршрута TMTM, и бяха идентифицирани ключови точки на взаимодействие при организиране на развитието на превозите“, подчертават от асоциацията.

Ръководителите на Азербайджанските железници, ASCO (азербайджанското каспийско параходство) и Бакинското международно морско търговско пристанище също взеха участие в консултациите в Анкара.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3854021.html