В МВнР на Туркменстан обсъдиха въпроса за получаване на статут на наблюдател в Световната търговска организация (WTO)

Автор
BLACKSEA-CASPIA

На основа на проведеното обсъждане на 15 април 2020 година, след като е бил изслушан отчетът на Правителствената комисия по изучаване на въпросите, свързани с влизането на Туркменистан във WTO, за извършеното през 2019 година, е бил обсъден и въпросът за ускоряването на процеса на предоставяне на Туркменистан на статут на наблюдател в Световната търговска организация (WTO).

Снимка: МВнР на Туркменистан

На 15 април 2020 година в Министерството на външните работи на Туркменистан се е състояло поредното заседание на Правителствената комисия по изучаване на въпросите, свързани с влизането на Туркменистан в Световната тговска организация (WTO). На заседанието, водено от заместник-министъра на външните работи на Туркменистан (името на заместник-министъра не е посочено в информацията на МВнР на Туркменистан, но редакцията на blacksea-caspia предполага, че става дума за първия заместник министър на външните работи на страната – Вепа Сексенгелдиевич Хаджиев), са взели участие представители на съответните министерства и държавни структури в страната, които имат отношение към проблема.

В хода на срещата, участниците са разгледали редица приоритетни въпроси около продължаването на работата по активизирането на сътрудничеството между Туркменистан и Световната търговска организация (WTO) и по-нататъшното усилване на двустранното сътрудничество с тази глобална организация.

На основа на проведеното обсъждане, след като е бил изслушан отчетът на Комисията за извършеното през 2019 година, е бил обсъден и въпросът за ускоряването на процеса на предоставяне на Туркменистан на статут на наблюдател в Световната търговска организация (WTO).

Пак в рамките на тази среща, участниците са се запознали с Обзора на търговско-икономическата политика на Туркменистан, подготвен в съответствие с процедурите на Световната търговска организация (WTO).

Съставът на Правителствената комисия за изучаване на въпросите, свързани с влизането на Туркменистан в Световната търговска организация (WTO), беше утвърден с постановление на Президента на Туркменистан от 15 юли 2019 година.

Източник: https://www.mfa.gov.tm/ru/news/1927