В Таджикистан забраниха русифицираните фамилни и бащини имена

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

Министърът на правосъдието на Таджикистан – Музаффар Ашурийон, който е докладвал законопроекта на заседанието на Долната камара на парламента е обяснил, че с промените се забранява използуването на окончанията „-ов / -ова”, „-вич / -овна” и така нататък. Вместо тях, ще се използуват таджикските окончания „пурдухт”, „и”, „зод”, „зода”, „он”, „йон”, „нийор”, „фар”. На гражданите няма да им се налага специално да си сменят фамилните имена. Новото правило ще важи за тези, които получават за първи път в живота си документи, които удостоверяват личността им или пък са решили да си сменят фамилните имена.

Снимка: president.tj

Долната камара на парламента (Маджлиси намояндагон) на Таджикистан е приела изменения и допълнения в закона за държавната регистрация на актовете за гражданско състояние, които забраняват използуването на русифицирани фамилни и бащини имена. Забраната не се отнася до живеещите в страната представители на националните малцинства. (В Таджикистан живеят представители на повече от осемдесет етноса и националности). Новината беше разпространена от Радио „Озоди”.

Министърът на правосъдието на Таджикистан – Музаффар Ашурийон, който е докладвал законопроекта на заседанието на Долната камара на парламента е обяснил, че с промените се забранява използуването на окончанията „-ов / -ова”, „-вич / -овна” и така нататък. Вместо тях, ще се използуват таджикските окончания „пурдухт”, „и”, „зод”, „зода”, „он”, „йон”, „нийор”, „фар”.

На гражданите няма да им се налага специално да си сменят фамилните имена. Новото правило ще важи за тези, които получават за първи път в живота си документи, които удостоверяват личността им или пък са решили да си сменят фамилните имена.

Според изказаните мнения от представители на властите, измененията в закона ще повишат самосъзнанието на гражданите и ще защитят националната идентичност.

Според думите на Ашурийон, ако родителите на новородено дете са от различни националности, то решението за приемането на фамилията на бащата или на майката ще се прилага в съответствие с националното законодателство, със съгласието и на двамата родители. Министърът на правосъдието е подчертал важността на приемането на законопроекта, като е отбелязъл, че „националната идентичност на името на човека представлява важен фактор при формиранепри формирането на лечността и на самосъзнанието му”.

В Таджикистан започнаха да се отказват от руските окончания на фамилните и бащините имена, след като през 2007 година президентът на страната смени собствената си фамилия от „Рахмонов” на „Рахмон”. Но след това, възникнаха проблеми с документите за мнозина от мигрантите в Русия и в Таджикистан отново възникна тензденция за използуване на русифицираните фамилни и бащини имена.

Източник: https://rus.ozodi.org/a/30582923.html