Делегация на "Cotton Campaign" се готви за посещение в Узбекистан

Автор
ИЛКИН СЕЙФАДДИНИ

Първата среща на междуведомствената работна група за систематично взаимодействие с коалицията “Cotton Campaign”, се проведе на 30 декември 291 година, под ръководството на министъра на инвестициите и външната търговия – Сардор Умурзаков.

Снимка: UZDaily

Представителите на международната коалиция “Cotton Campaign” възнамеряват да обобщят резултатите от кампанията по прибиране на реколтата от памук през 2019 година в Узбекистан, съобщава “Trend.az”, позовавайки се на узбекските средства за масова информация.

“Cotton Campaign” е международна коалиция на трудови и правозащитни организации, инвеститори и бизнес организации, целта на които е изкореняването на детския и на принудителния труд при производството на памук в Узбекистан и Туркменистан.

Делегацията ще се намира в републиката от 29 януари до 06 февруари 2020 година. Сред участниците в коалицията, респективно в делегацията са представители на „Мрежата на отговорните изкупватели“, Human Rights Watch, „Център за солидарност“, „Узбекско - германски форум“, „Мониторингова мисия по трудовите права в Централна Азия“.

Представителите на коалицията ще се срещнат с ръководството на министерствата на труда, на селското стопанство, на правосъдието, на инвестициите и на външната търговия, както и с асоциацията „Узтекстилпром“, с Конфедерацията на работодателите и с Федерацията на профсъюзите на Узбекистан. Предвидени са отделни срещи с председателя на Националната комисия за противодействие на търговията с хора и принудителния труд и с председателя на Сената (Горната камара) на Парламента на Узбекистан – Танзила Нарбаева.

От Министерството на външните работи на Узбекистан са съобщили, че правозащитниците възнамеряват да обсъдят резултатите от кампанията по прибиране на реколтата от памук през изминалата година и ефективността на мерките, предприети за елиминиране на принудителния труд, в частност – процеса на изпълнение на „пътните карти“ в тази област.

Членовете на коалицията ще вземат участие в пресконференция на Международната организация по труда (МОТ), посветена на предварителните резултати от мониторинга на прибирането на реколтата от памук.

Източник: https://www.trend.az/casia/uzbekistan/3183544.html