ЕБВР е готова да инвестира в Азербайджан повече от четвърт милиард евро

Автор
BLACKSEA-CASPIA

„Ние сме готови да вложим 100 – 200 милиона евро в проекти в сферата на подобряването на електроенергийната мрежа. Също така сме готови да финансираме проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ); на приватизацията на държавните компании; готови сме да осъществим проект в областта на напояването; да окажем техническа помощ на тези търговски банки, които са готови да работят със субектите на малкия и средния бизнес за диверсифициране на икономиката”, посочил е ръководителят на ЕБВР - Сума Чакрабарти.

Снимка: ЕБВР

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) е готова да инвестира повече от 250 милиона евро в проекти в Азербайджан през 2020 година. Това е заявил ръководителят на банката Сума Чакрабарти.

„През 2019 година обемът на нашите инвестиции в Азербайджан беше на ниско равнище (17 милиона евро). През 2020 година ние планираме съществено да увеличим техния обем. В частност, ние сме готови да вложим повече от 250 милиона евро в Азербайджан”, е казал Чакрабарти по време на видеоконференция с президента на Азербайджан – Илхам Алиев на 28 април 2020 година.

Ръководителят на ЕБВР е посочил, че банката е готова активно да кредитира проекти и в държавния и в частния сектор на Азербайджан.

„В частност, през следващите няколко седмици ще отделим 20 милиона евро за пет проекта. Освен това, имаме договореност с Централната банка на Азербайджан за суапова операция на сума от 50 милиона евро”, отбелязал е той, цитиран от „Интерфакс”.

Чакрабарти е подчертал, че ЕБВР е заинтересувана от започването на проект на „зелен град” в Азербайджан, за осъществяването на който банката е готова да вложи 150 милиона евро.

„Освен това, ние сме готови да вложим 100 – 200 милиона евро в проекти в сферата на подобряването на електроенергийната мрежа. Също така сме готови да финансираме проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ); на приватизацията на държавните компании; готови сме да осъществим проект в областта на напояването; да окажем техническа помощ на тези търговски банки, които са готови да работят със субектите на малкия и средния бизнес за диверсифициране на икономиката”, посочил е ръководителят на ЕБВР.

На свой ред, президентът Алиев е подчертал, че една от задачите, стоящи пред икономиката на Азербайджан е намаляването на дела на „сенчестата икономика”.

„В момента, между Азербайджан и ЕБВР се обсъждат девет проекта. Ние сме заинтересувани от големи инвестиции, за да излезем от кризата (причинена от корона-вирусната инфекция) с минимални загуби. Ние имаме също така нужда от подкрепа за износа ни от страна на Вашата банка”, отбелязъл е президентът на Азербайджан.

Също така, Илхам Алиев е изразил заинтересуваността на Азербайджан за съвместно финансиране с ЕБВР на проекти за подобряване на напоителните системи в аграрно-промишления сектор.

„През 2019 година, Азербайджан пострада силно от сушата. През 2020 година имаме същия проблем. Ние създадохме специална комисия в тази област. В редица случаи, нашите загуби на вода при напояването възлизат на 40 – 50 %. Ние сме готови да отделим и свои средства за тази цел”, отбелязъл е той.

Президентът Алиев е подчертал и готовността на Азербайджан да обсъди с ЕБВР декомерсиализацията на дейността на държавните компании, в това число и тяхната частична приватизация.