AMCHAM

AmCham играе ключова роля в създаването на благоприятна бизнес среда в Киргизстан

Автор:
Альона Павленко

Американската търговска палата (AmCham) играе ключова роля в създаването на благоприятна бизнес среда в Киргизстан.

Това е заявил изпълнителният директор на Американската търговска палата в Киргидстан - Дастан Иманалиев.

Според думите му, AmCham е водещата бизнес организация в областта на защитата на правата на предприемачите в страната.

Subscribe to AMCHAM