AmCham играе ключова роля в създаването на благоприятна бизнес среда в Киргизстан

AmCham играе ключова роля в създаването на благоприятна бизнес среда в Киргизстан

Автор:
Альона Павленко

„Проектът на AmCham “Mentors Club” е насочен към развитието на потенциала на студентите от висшите учебни заведения в Киргизстан. Проектът предполага провеждането на редица обучения и семинари с цел професионално развитие, а също така и изучаването на нови, иновационни подходи в бизнеса и развитието на [предприемачески] навици сред участниците“ е казал Дастан Иманалиев.

Фото: AmCham - Киргизстан

Американската търговска палата (AmCham) играе ключова роля в създаването на благоприятна бизнес среда в Киргизстан.

Това е заявил изпълнителният директор на Американската търговска палата в Киргидстан - Дастан Иманалиев.

Според думите му, AmCham е водещата бизнес организация в областта на защитата на правата на предприемачите в страната.

Дастан Иманалиев е отбелязал, че през 2022 година AmCham в сътрудничество с посолството на САЩ в Киргизстан е осъществила в страната третият етап на проекта “Mentors Club” и програмата за развитие на бизнеса и разширяването на правата и възможностите за предприемачество чрез диалог.

„Проектът на AmCham “Mentors Club” е насочен към развитието на потенциала на студентите от висшите учебни заведения в Киргизстан. Проектът предполага провеждането на редица обучения и семинари с цел професионално развитие, а също така и изучаването на нови, иновационни подходи в бизнеса и развитието на [предприемачески] навици сред участниците“ е казал той.

На свой ред, програмата за развитие на бизнеса и разширяване на правата и възможностите на предприемачите чрез диалог в Киргизстан е била разработена за засилване на предприемачеството и развитие на малкия бизнес. Специално внимание при осъществяването на тази програма се отделя на възстановяването на регионите на страната след пандемията COVID-19.

Напомняме, че през 2022 година AmCham организира в Киргизстан редица мероприятия за развитие на бизнес връзките.

Източник: https://www.trend.az/casia/kyrgyzstan/3717285.html