Азербайджан и Иран се договориха да продължат строителство на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ”

Автор
ЕЛНУР БАГИШЕВ

Азербайджан и Иран се договориха да продължат строителство на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ”

В окръг Хода Афарин в иранската провинция Източен Азербайджан се е състояла среща на съвместната иранско – азербайджанска работна група по продължаването на изграждането на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ”. На срещата са присъствали заместник-министрите на енергетиката на Азербайджан и Иран и други официални лица.

Снимка: Министерство на енергетиката на Азербайджан

Азербайджан и Иран са постигнали споразумение да продължат изграждането на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ”, както и за тяхната по-нататъшна експлоатация, съобщава иранското Министерство на Енергетиката.

Според съобщението, в окръг Хода Афарин в иранската провинция Източен Азербайджан се е състояла среща на съвместната иранско – азербайджанска работна група по продължаването на изграждането на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ”. (Окръзите в Иран, наричани „шахрестан” са административни единици на по-големите единиции – провинциите, наричани „остан”. Думата „шахрестан” идва от персийските думи „шахр” (град) и „стан” (провинция, държава). Понятието „шахрестан” отговаря най-близо до българското „окръг” или до английското “county”). На срещата са присъствали заместник-министрите на енергетиката на Азербайджан и Иран и други официални лица.

Преди време, през 2016 година, Азербайджан и Иран подписаха споразумение в Техеран,  относно изграждането на хидровъзлите „Худаферин” и „Гъз Галасъ” и на водна електроцентрала на река Араз, съвместното им управление и ползване на произведената електроенергия и на водните им ресурси.

Хидровъзлите „Гъз Галасъ” и „Худаферин” имат пропускателна способност от повече от 1,6 милиарда кубически метра. Също така, едноименните електроцентрали ще имат обща генерационна мощност от 280 мегаватчаса.

Тези два хидровъзела и съответните електроцентрали ще позволят на двете страни да споделят водните и енергийните ресурси на река Араз.

Източник: https://en.trend.az/business/energy/3544478.html