Азербайджан и Казахстан обсъдиха перспективите за развитие на парфюмерийния завод на територията на Специалната икономическа зона „Астана - Технополис“

Автор
ФИДАН БАБАЕВА

Азербайджан и Казахстан обсъдиха перспективите за развитие на парфюмерийния завод на територията на Специалната икономическа зона „Астана - Технополис“

На срещата, в която са участвали Извънредният и Пълномощен Посланик на Азербайджан в Казахстан – Рашад Мамедов, ръководството на Специалната икономическа зона (СИЗ) и акционерното дружество „QazIndustry“ са били обсъдени възможностите и перспективите за развитие на парфюмерийния завод, изграждащ се за сметка на азербайджански инвестиции на територията на Специалната икономическа зона, а също така и възможностите за осъществяване на други проекти от страна на азербайджански инвеститори на тази територия.

Снимка: qazaqtv.com

На 18 май 2021 година, представители на Азербайджан и Казахстан обсъдиха перспективите на развитието на парфюмерийния завод, който се строи с помощта на азербайджански инвестиции на територията на Специалната икономическа зона „Астана-Технополис“.

За това съобщи посолството на Азербайджан в Казахстан.

Според тази информация в срещата са участвали Извънредният и Пълномощен Посланик на Азербайджан в Казахстан – Рашад Маммадов, ръководството на Специалната икономическа зона (СИЗ) и акционерното дружество „QazIndustry“.

„На срещата са били обсъдени възможностите и перспективите за развитие на парфюмерийния завод, изграждащ се за сметка на азербайджански инвестиции на територията на Специалната икономическа зона, а също така и възможностите за осъществяване на други проекти от страна на азербайджански инвеститори на тази територия“ се казва в информацията на посолството.

След приключването на срещата, участниците са направили обиколка на предприятието, за да се запознаят с хода на строителството.

Източник: https://www.trend.az/business/economy/3425906.html