Азербайджан и Турция подписаха договор за допълнителни доставки на природен газ

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Азербайджан и Турция подписаха договор за допълнителни доставки на природен газ

Фатих Дьонмез - Министър на енергетиката и природните ресурси на Република Турция.

Снимки: Hürriet.com.tr

Азербайджан и Турция постигнаха споразумение по въпроса за доставянето на допълнителни 11 милиарда кубически метра природен газ по газопровода Баку – Тбилиси – Ерзурум. Това е заявил министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция – Фатих Дьонмез.

Министърът е посочил, че споразумението ще бъде в сила до 2024 година. Освен това, Фатих Дьонмез е опровергал информацията за това, че Турция едва ли не купувала природен газ на завишени цени, като е подчертал, че цена „купува“ на турската компания BOTAŞ отговаря на текущите показатели на международния пазар и е по-малко от 1300 долара за хиляда кубически метра.

Напомняме, че срокът на действие на договора, подписан през 2001 година за доставката на 6,6 милиарда кубически метра природен газ годишно от Азербайджан за Турция, изтече на 16 април 2021 година.

В момента, Турция купува азербайджански газ по Транс-анадолския газопровод (TANAP), който представлява най-дългият участък на „Южния газов коридор“. По TANAP в Турция се транспортират шест милиарда кубически метра газ годишно. По данни на министерството на енергетиката, от януари до юли 2021 година, Азербайджан е изнесъл по TANAP за Турция 3,2 милиарда кубически метра природен газ.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3498696.html