Доставките на газ в Европа по Транс Адриатическия газопровод (TAP) достигнаха 5 милиарда кубически метра

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Доставките на газ в Европа по Транс Адриатическия газопровод (TAP) достигнаха 5 милиарда кубически метра

„Освен осигуряването на енергийната сигурност и диверсификацията на няколко пазара, обемите газ доставяни чрез TAP, поддържат прехода към „зелена“ енергетика, особено в Югоизточна Европа. Освен това, TAP може да транспортира въглеродно – неутрални източници на енергия, като водород, като по този начин съкращава парниковите емисии, в съответствие с целите на Европейския съюз за преход към „зелена“ енергетика“, Управляващият директор на TAP - Лука Скиепати.

Снимка: TAP AG

Доставките на азербайджански газ по Транс Адриатическия газопровод (TAP) достигнаха пет милиарда кубически метра, съобщиха от консорциума TAP.

„Консорциумът TAP AG съобщава, че в настоящия момент общо 5 милиарда кубически метра природен газ са влезли от Азербайджан в Европа през контактната точка Кипои на гръцко – турската граница, където TAP се свързва с Трансанадолския газопровод (TANAP)“, се казва в съобщението.

Управляващият директор на TAP - Лука Скиепати е заявил, че TAP играе ролята на сигурен оператор на системата за доставки на европейския енергиен пазар.

„Освен осигуряването на енергийната сигурност и диверсификацията на няколко пазара, обемите газ доставяни чрез TAP, поддържат прехода към „зелена“ енергетика, особено в Югоизточна Европа. Освен това, TAP може да транспортира въглеродно – неутрални източници на енергия, като водород, като по този начин съкращава [парниковите] емисии, в съответствие с целите на Европейския съюз за преход към „зелена“ енергетика“, добавил е той.

На свой ред, търговският директор на TAP – Мария Савова е отбелязала, че мощността на TAP може поетапно да бъде удвоена.

Припомняме, че доставките на азербайджански газ в Европа започнаха в края на 2020 година с пускането в експлоатация на „Южния газов коридор“. По TAP, който представлява европейската част на Южния газов коридор, ежегодно ще се доставят по осем милиарда кубически метра газ в Италия и по един милиард кубически метра газ в Гърция и в България. Международната енергийна агенция очаква, че през следващите две година TAP ще постигне пълната мощност на подаване и ще стигне до 10 милиарда кубически метра годишно.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3484964.html