ЕБВР ще помогне на Казахстан да постигне въглеродна неутралност към 2060 година

Автор
АНТОН УСОВ

ЕБВР ще помогне на Казахстан да постигне въглеродна неутралност към 2060 година

Г-жа Одил Рено–Бассо, Президент на ЕБВР: „Ние ще сме щастливи да помогнем на Казахстан да развие своя енергиен сектор в синхрон със световния декарбонизационен дневен ред. Нашето партньорство в областта на устойчивата енергетика започна още преди десетилетие и като стъпва на постиженията си до днес, Казахстан е на правилния път, за да постигне новата си амбициозна цел за въглеродна неутралност”.

Снимка: World of Women

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Казахстан постигнаха съгласие да разработят и осъществят дългосрочна стратегия за сътрудничество, за постигане на въглеродна неутралност на енергийния сектор на страната до 2060 година. Споразумението ще укрепи допълнително в перспектива положението на Казахстан като лидер сред страните в Средна Азия по отношение на производството на възобновяема енергия.

Пътната карта за стратегията за декарбонизация е била подписана от Министъра на енергетиката на Казахстан – Нурлан Ногаев и от президента на ЕБВР – Одил Рено–Бассо на 31 март 2021 година, по време на нейното първо посещение в най-голямата държава в Средна Азия.

ЕБВР и Казахстан ще си сътрудничат, освен във всимки други области, визирани в споразумението и в развитието на производството на енергия от въозобновяеми източници и на пазара на въглеродни емисии, в усъвършенствуването на електроразпределителните мрежи и при изваждането от експлоатация на старите мощности от топлоенергетиката.

Банката се ангажира да финансира проекти в областта на възобновяемата енергия, които да се прилагат чрез тръжни механизми, за да се насърчава конкурентното ценообразуване и да се насърчават инвестициите в производството на електроенергия от ВЕИ.

Г-жа Одил Рено–Бассо е заявила: „Ние ще сме щастливи да помогнем на Казахстан да развие своя енергиен сектор в синхрон със световния декарбонизационен дневен ред. Нашето партньорство в областта на устойчивата енергетика започна още преди десетилетие и като стъпва на постиженията си до днес, Казахстан е на правилния път, за да постигне новата си амбициозна цел за въглеродна неутралност”.

Министърът на енергетиката на Казахстан е добавил:
„Дългосрочното ни сътрудничество с ЕБВР ни помага да постигнем своите цели за развитие в енергийния сектор. Съвместно ние търсим иновативни решения, за да направим възможно устойчивото развитие на нашия сектор и това е важна основа за нашата днешна и утрешна работа. Днешният меморандум ще офоми нашето сътрудничество за години напред”.

ЕБВР остава ангажиран поддръжник на усилията на Казахстан в областта на въобновяемата енергия, с 14 проекта на обща стойност 535 милиона американски долара финансирани към момента. Отделно през 2020 година, въпреки ефекта от пандемията COVID-19 върху икономиката, ЕБВР е отпуснала 53 милиона американски долара за изграждането на 100 мегаватов вятърен парк до град Жанатас и на 76 мегаватов соларен парк в региона на Караганда.

До ден днешен, ЕБВР е инвестирала повече от 8,13 милиарда евро в икономиката на Казахстан в рамките на 280 проекта. Подкрепата за малкия бизнес е особено важна и е в пълно съответствие със стратегията на банката за Казахстан.

Източник: https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-will-help-kazakhstan-achieve-carbon…