ЕС стартира нов етап ІІ на проекта за управление EU4Energy в Грузия

Автор
BLACKSEA-CASPIA

ЕС стартира нов етап ІІ на проекта за управление EU4Energy в Грузия

„Целта на втория етап на проекта за управление EU4Energy представлява помощ за прехода към чиста енергия и декарбонизация в Грузия, Молдова и Украйна, а също така е и подкрепа за политиката на Източното партньорство след 2020 година. Тези страни вече са подписали споразумения за асоцииране, в това число и за Всеобхватната зона за свободна търговия (DCFTA) с ЕС в енергийния сектор. Освен това, те имат статут на преговарящи страни в рамките на договора за Енергийната общност“, е отбелязал директорът на Секретариата на Енергийната общност – Янез Копач.

Снимка: SET

Европейският съюз даде ход на новия етап ІІ от проекта за управление EU4Energy за периода след 2021година, е съобщил директорът на Секретариата на Енергийната общност – Янез Копач.

Според думите му, проектът се управлява и осъществява от Секретариата на Енергийната общност с помощта на специално създадено за тази задача подразделение.

„Целта на втория етап на проекта за управление EU4Energy представлява помощ за прехода към чиста енергия и декарбонизация в Грузия, Молдова и Украйна, а също така е и подкрепа за политиката на Източното партньорство след 2020 година. Тези страни вече са подписали споразумения за асоцииране, в това число и за Всеобхватната зона за свободна търговия (DCFTA) с ЕС в енергийния сектор. Освен това, те имат статут на преговарящи страни в рамките на договора за Енергийната общност“, е отбелязал Копач.

Той е посочил, че в рамките на проекта ще бъде оказана помощ посредством разработването на политики в областта на енергетиката, основаващи се на фактически данни, а също така и посредством транспонирането и внедряването на законодателната база на Енергийната общност.

„Освен това, има няколко фонда, намиращи се под ръководството на ЕС, като „Green for Growth Fund“, „E5P“, „KfW“ и други, които инвестират в Грузия през последните години и най-вероятно ще продължат да го правят. Тяхната основна цел е да внесат принос в реформирането на енергийния отрасъл, да се повиши енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия“, е добавил Янез Копач.

Освен това, са осъществени редица туинингови проекти с ЕС и е стартиран нов проект за регулирането на зелената енергия в Грузия с цел да се засилят възможностите на Националната комисия по регулиране на енергетиката и водоснабдяването на страната, е посочил Копач.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3492173.html