Фондът за развитие на предприемачеството в Азербайджан е създал повече от 173 хиляди работни места за 18 години

Автор
ЗЕЙНИ ДЖАФАРОВ

Фондът за развитие на предприемачеството в Азербайджан е създал повече от 173 хиляди работни места за 18 години

Микаил Джаббаров, министър на икономиката на Азербайджан: „Общата стойност на инвестиционните проекти, за които са били заделени преференциални кредити, възлиза на 5,9 милиарда маната”.

Снимка: Trend.az

В периода 2002 – 2020 година, Фондът за развитие на предприемачеството на Азербайджан отдели 2,6 милиарда маната изгодни кредити (един манат е равностоен на един лев – и двете парични единици първоначално са привързани към германската марка, като впоследствие левът беше привързан към еврото) за повече от 38 хиляди местни предприемачи.

За това е написал в Twitter на 29 март 2021 гоина, министърът на икономиката на Азербайджан – Микаил Джаббаров.

Общата стойност на инвестиционните проекти, за които са били заделени преференциални кредити, възлиза на 5,9 милиарда маната е отбелязъл министърът на икономиката.

Също така, той е написал, че през разглеждания период, с дейността си фондът е осигурил създаването на 173 хиляди работни места.

Преди няколко дни, министърът на икономиката на Азербайджан заяви, че стратегическите цели на Фонда за развитие на предпиремачеството в периода 2021 – 2023 година, е разширяването на достъпа на предприемачите до финансови ресурси, поддържането и създаването на нови предприятия, въз основа на иновационни технологии, а също така – осигуряването но устойчиво развитие на фонда.

Източник:  https://www.trend.az/business/economy/3400852.html