Годишнина от клането в Ходжали

Годишнина от клането в Ходжали

Автор:
ПОСОЛСТВО НА АЗЕРБАЙДЖАН

Безразборните убийства на цивилни граждани в Ходжали са следствие от политика на етническа омраза и расова дискриминация срещу азербайджанците, довела до убийството на невинни хора само поради етническата им принадлежност. Клането в Ходжали, както и други престъпления, извършени в хода на военната агресия срещу Република Азербайджан, сред които военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека.

Снимка: Посолство на Азербайджан

Изминаха 31 години от най-кървавото клане, извършено от въоръжените сили на Армения, в хода на конфликта между Армения и Азербайджан относно Карабахския регион на Азербайджан. Унищожаването на някогашния процъфтяващ град Ходжали и геноцидът срещу мирното население е едно от най-тежките престъпления, извършвани някога срещу беззащитни цивилни граждани.

През нощта на 26 февруари 1992 г., след масирана артилерийска бомбардировка над града, арменските въоръжени сили завземат Ходжали. 613 цивилни граждани биват брутално убити, 5379 са насилствено изселени, а 1275 са взети за заложници. 150 от тези заложници, сред които 68 жени и 26 деца, и днес са все още в неизвестност. 130 деца остават сираци, като от тях 25 са изгубили и двамата си родители.

Безразборните убийства на цивилни граждани в Ходжали са следствие от политика на етническа омраза и расова дискриминация срещу азербайджанците, довела до убийството на невинни хора само поради етническата им принадлежност. Клането в Ходжали, както и други престъпления, извършени в хода на военната агресия срещу Република Азербайджан, сред които военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид, представляват сериозни нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека. Сред тях са нарушения на Конвенцията за предотвратяване и наказание на престъплението геноцид; Конвенцията за геноцида, Конвенцията срещу изтезания и други жестоки, нечовешки или накърняващи достойнството на личността отношения или наказания; Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация и др.

Международното признание на престъплението, извършено през 1992 г. в Ходжали, става все по-широко с всяка изминала година. До този момент националните законодателни органи на десетки държави, както и редица международни организации са приели редица резолюции и решения, които осъждат клането на цивилни граждани в Ходжали и го определят като престъпление срещу човечеството и акт на геноцид. В решението си от 22 април 2010 г. Европейският съд по правата на човека осъди поведението на извършителите на жестокостите в Ходжали като „деяния с особена тежест, които могат да са равносилни на военни престъпления или престъпления срещу човечеството“.